Teleporťáci 2: Zmiznutie prastarého diamantu

Nájdite najstarší diamant na svete a precvičte si orientáciu na mestskej mape!

V hre Teleporťáci: Zmiznutie prastarého diamantu stoja dvojičky Táňa a Oto pred novou záhadou. Tentokrát musia pomôcť kapitánovi Horváthovi nájsť najstarší diamant na svete. Práve ten zmizol z mestského múzea.

Hráči a hráčky budú v hre uplatňovať svoje schopnosti orientácie na mape, v mestskej hromadnej doprave a čítania času, ako aj zručnosti čítania s porozumením a logické kritické myslenie.

Podarí sa vám s Teleporťákmi vystopovať, na ktorom mieste ukryl lupič najstarší diamant sveta?

Hra je vhodná na pokrytie obsahových a výkonových štandardov v predmete Vlastiveda v 3. ročníku na I. stupni základnej školy (resp. v prvom alebo druhom cykle inovovaného ŠVP z roku 2023).

Hra obsahuje 3 úlohy, v ktorých si žiaci precivičia orientáciu na mape, v mestskej hromadnej doprave a čítanie času, ako aj čítanie s porzumením.

Hru vám odporúčame pred hraním vytlačiť. PDF verziu hry nájdete na stiahnutie vyššie. Pri použití v triede odporúčame vytlačiť hru pre každého žiaka/žiačku. Ideálne je hru vytlačiť obojstranne.

Na prácu s hrou odporúčame vyčleniť minimálne jednu a ideálne dve vyučovacie hodiny.

Hárok správnych odpovedí k jednotlivým úlohám v hre si viete stiahnuť ako PDF cez button "na stiahnutie" vyššie.

1.stupeň ZŠ Print & Play Vlastiveda

Ďalšie hry