Aaronova dilema

Mobilná hra, ktorá vám priblíži osudy sýrskych utečencov

Predstavte si, že v priebehu jedného dňa sa vám celý život obráti naruby. Nepokoje vo vašej krajine vás donútia vybrať si medzi vašim bezpečím a miestom, kde ste prežili celý svoj život, vašim domovom. Ako sa rozhodnete?

Vďaka našej hre si túto situáciu nemusíte len predstavovať, ale máte možnosť si ju aj “zažiť”. Aaronova dilema rozpráva príbeh mladého muža, ktorý bol donútený zo dňa na deň opustiť svoj domov kvôli vojenskému konfliktu v jeho rodnej krajine. Vašou úlohou je pomôcť mu rozhodovať sa v ťažkých životných situáciách na jeho strastiplnej ceste plnej prekážok. 

 

Aaronova dilema bola dizajnovaná s úmyslom poskytnutia digitálnej pomôcky pre vzdelávanie v oblasti migrácie a utečenectva. Hra môže byť taktiež využiteľná s cieľom primárnej prevencie, a to konkrétne vo výchove k tolerancii a ochrane ľudských práv.

Hru je možné vo vzdelávacom procese využiť viacerými spôsobmi. V metodickej príručke (na stiahnutie vyššie) uvádzame 5 modelových aktivít, využívajúcich rôzne metódy práce (diskusia, esej, myšlienková mapa atď.), ktoré môžu byť priamou predlohou vyučovacej hodiny alebo slúžiť ako inšpirácia. 

 

Globálne vzdelávanie Ľudské práva a tolerancia

Ďalšie hry