Teleporťáci 1: Krádež v galérii

Nájdite zlodeja a precvičte si abecedu, spoluhlásky a samohlásky.

Hra Teleporťáci: Krádež v galérii vás aj vaše deti a žiakov po prvýkrát zoznamuje s Táňou a Otom. Tieto neobyčajne zvedavé dvojičky v hre dostanú za úlohu vyriešiť prípad krádeže starovekej misky v mestskej galérii.

Hráči a hráčky budú musieť v hre uplatniť svoje vedmosti abecedy, spoluhlások a samohlások a zručnosti čítania s porozumením, logické a kritické myslenie.

Podarí sa vám medzi skupinkou podozrivých nájsť zlodeja, ktorý ukradol významný rímsky artefakt?

Hra je vhodná na pokrytie obsahových a výkonových štandardov v predmete Slovenský jazyk v 3. ročníku na I. stupni základnej školy (resp. v prvom alebo druhom cykle inovovaného ŠVP z roku 2023).

Hra obsahuje 4 úlohy, v ktorých si žiaci precivičia abecedu, samohlásky, spoluhlásky a čítanie s porozumením.

Hru vám odporúčame pred hraním vytlačiť. PDF verziu hry nájdete na stiahnutie vyššie. Pri použití v triede odporúčame vytlačiť hru pre každého žiaka/žiačku. Ideálne je hru vytlačiť obojstranne.

Na prácu s hrou odporúčame vyčleniť minimálne jednu a ideálne dve vyučovacie hodiny.

Hárok správnych odpovedí k jednotlivým úlohám v hre si viete stiahnuť ako PDF cez button "na stiahnutie" vyššie.

1.stupeň ZŠ Print & Play Slovenský jazyk

Ďalšie hry