PAMOJA: za bezpečný úsvit

Mobilná edukatívna hra o ceste za bezpečným spolunažívaním ľudí a slonov v africkom buši

Spoznajte príbeh študentky Nyah, inšpirovaný skutočným príbehom mladej inovátorky z Kene. Čo sa stane, keď slony začnú ohrozovať úrodu a spôsobovať nedostatok jedla? Preneste sa prostredníctvom hry do príbehu do ďalekej Afriky a vyskúšajte, aký vplyv budú mať vaše rozhodnutia na blahobyt komunity.

Úlohou hráča je cez exploráciu prostredia a konverzačné rozhodnutia formovať príbeh Nyah. Ten sa rozvíja primárne s pomocou dejovej línie, v ktorej sa Nyah a jej spolužiaci snažia vyriešiť dlhodobý problém s nájazdmi divých slonov na polia a príbytky miestnych obyvateľov. Dokážete spolu s Nyah tento problém vyriešiť a vyskladať spolu s priateľmi inovatívny prístroj, ktorý zabráni budúcim konfliktom?

PAMOJA: za bezpečný úsvit rozvíja vedomosti žiakov a žiačok o rozvojovej spolupráci a reáliách života obyvateľov v africkej Keni s dôrazom na mladých ľudí. Rozvíja tiež schopnosť kriticky rozmýšľať v kontexte výziev a príležitostí vytváranných globalizáciou.

Vývoj hry bol spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR

Ekológia Globálne vzdelávanie