PAMOJA: za bezpečný úsvit

Mobilná edukatívna hra o ceste za bezpečným spolunažívaním ľudí a slonov v africkom buši

Google Play Icon Metodika
Game PAMOJA: za bezpečný úsvit

O hre

Na vyučovacej hodine