Teleporťáci: Nezastaviteľní

Tretí diel série Teleporťáci. Precvičte si násobilku, delenie, sšítanie a odčítanie na ceste Teleporťákov do Popradu.

Hra Teleporťáci: Nezastaviteľní vás aj vaše deti a žiakov prevezie vlakom do Popradu spolu s Táňou a Otom. Dvojičky tesne pred vystúpením z vlaku v Poprade, zostanú aj s ostatnými cestujúcimi nemilo prekvapení. Vlak v Poprade nezastal a rúti sa ďalej. 

Hráči a hráčky budú v hre musieť uplatniť svoje vedmosti z matematiky (násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie) a zručnosti čítania s porzumením a logické kritické myslenie.

Podarí sa vám spolu s Teleporťákmi vlak zastaviť a predísť jeho vykoľajeniu?

Hra je vhodná na pokrytie obsahových a výkonových štandardov v predmete Matematika v 3. ročníku na I. stupni základnej školy (resp. v prvom alebo druhom cykle inovovaného ŠVP z roku 2023).

Hra obsahuje 3 úlohy, v ktorých si žiaci precivičia násobilku, delenie, sšítanie a odčítanie a čítanie s porozumením.

Hru vám odporúčame pred hraním vytlačiť. PDF verziu hry nájdete na stiahnutie vyššie. Pri použití v triede odporúčame vytlačiť hru pre každého žiaka/žiačku. Ideálne je hru vytlačiť obojstranne.

Na prácu s hrou odporúčame vyčleniť minimálne jednu a ideálne dve vyučovacie hodiny.

Hárok správnych odpovedí k jednotlivým úlohám v hre si viete stiahnuť ako PDF cez button "na stiahnutie" vyššie.

Teleporťáci: Nezastaviteľní

Ďalšie hry