GeoLand

Spoznaj moc grafov a vybuduj prosperujúce kráľovstvo

V hre GeoLand sa staneš mladým vládcom alebo vládkyňou tvojho vlastného kráľovstva.

Ako to už býva u kráľov a kráľovien zvykom, každý deň čelíš dôležitým rozhodnutiam, ktoré ovplyvnia blahobyt tvojich poddaných. Na rozhodovanie ale nebudeš sám.

Ktorému zo svojich radcov budeš veriť? Dokážeš v mori informácií urobiť to správne rozhodnutie?

Hru GeoLand vytvorili Impact Games a Hemisféra s finančnou podporou programu Erasmus+ v rámci projektu sChOOL Games. Obsah hry nie je odrazom názorov a stanovísk donorov. Zodpovednými osobami za zobrazený obsah sú autorky a autori hry.

Hra GeoRealm posadí hráča do role vládcu imaginárneho kráľovstva.

Úlohou hráča je na základe informácií, ktoré mu hra ponúka prostredníctvom grafov, robiť správne rozhodnutia a rozvýjať tak ekonomiku a blahobyt obyvateľov kráľovstva.

Hra študentov na stredných školách a žiakov na základných školách v rámci predmetu Geografia učí čítať všetky typy známych grafov.

GeoLand

Ďalšie hry