Začnite s vysťahovaním!

Print&Play adventúra, v ktorej sa stanete hlavným aktérom/kou Slovenského národného povstania.

Hra Začnite s vysťahovaním!: Slovenské národné povstanie a boj za slobodu vás vtiahne priamo do udalostí SNP. V hre sa stávate jedným z kľúčových organizátorov povstaleckého boja proti fašizmu v Slovenskom štáte.

Čakajú na vás 4 úlohy, ktorých splnením viete pomôcť k úspešnému začiatku a priebehu povstaleckých akcií v roku 1944.

Hra je zasadená do pravdivých historických udalostí SNP. Obsahuje niekoľko fiktívnych postáv a replík, ktoré boli využité na hlbšie vtiahnutie hráča/hráčky do deja. 

Hra je vhodná na pokrytie obsahových a výkonových štandardov predmetu dejepis v 9. ročníku základých škôl a 4. ročníku stredných škôl. Jej silný antifašistický ju predurčuje ako vhodnú pomôcku na predmet občianska výchova.

Hra okrem 4 úloh obsahuje aj 7 diskusných otázok, ktoré môžete použiť na otvorenie diskusie v triede po odohraní hry.

Hru vám odporúčame pred hraním vytlačiť. PDF verziu hry nájdete na stiahnutie vyššie. Pri použití v triede odporúčame vytlačiť hru pre každého študenta/študentku.

Na prácu s hrou odporúčame vyčleniť minimálne jednu a ideálne dve vyučovacie hodiny.

Hárok správnych odpovedí si viete stiahnuť ako PDF cez button "na stiahnutie"

Začnite s vyštahovaním!

Ďalšie hry