Štefánik, Time after Time

Hra o živote nášho národného hrdinu

Hra ponúka možnosť spoznať život a osud M. R. Štefánika netradičným spôsobom - prostredníctvom virtuálnej reality. Po nasadení VR okuliarov sa návštevník ocitne v Štefánikovom rodnom dome, teda vo virtuálnom múzeu M. R. Štefánika, kde sa môže ľubovoľne pohybovať, čítať texty, či dotýkať sa interaktívnych artefaktov, ktoré prenesú návštevníka na miesta, s ktorými sú prepojené. Projekt sa zameriava na aspekt Štefánikovej osobnosti, ktorým je schopnosť prekonávať danú realitu a vytvárať víziu nového, spravodlivejšieho a kvalitnejšieho sveta.

Cieľom hry je inšpiratívnym spôsobom priblížiť osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri formovaní dejín dvoch národov – Čechov a Slovákov. Hra sprostredkováva novú perspektívu a pohľad na historickú líniu vývoja dejín Slovenska a interaktívnym spôsobom približuje kvalitu vizionárskeho myslenia M. R. Štefánika.

Štefánik, Time after Time

Ďalšie hry