Späť

July 4, 2024

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Belinda Rašnerová

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Strategické spojenie spája sily dvoch organizácii, ktoré majú za cieľ zvyšovať povedomie o výhodách vzdelávania hrou a pomáhať pedagógom a rodičom pri výbere vzdelávacích hier. Aktivity oboch organizácií je odteraz možné nájsť na webovej stránke gamifactory.eu, ktorá sa tak stáva silnou platformou pre podporu vzdelávania mládeže, pedagógov a rodičov. 

Spoločná sila pre vzdelávanie hrou

Všetky články a recenzie z bývalého webu Vĺčat budú dostupné v blogovej sekcii Gamifactory.eu, kde si ich čitatelia budú môcť prečítať aj naďalej. Blog bude slúžiť ako platforma pre zdieľanie informácií o vzdelávaní hrou, recenzie hier a zdieľanie článkov o užitočných technológiách vo vzdelávaní. 

Vĺčatá

Vĺčatá sú občianske združenie, ktoré sa od roku 2014 venuje propagácii zmysluplných hier a technológií pre rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi. Vo svojom tíme združujú odborníkov na inovatívne vzdelávanie a organizujú prednášky pre učiteľov, lektorov a rodičov, v ktorých im predstavujú možnosti využitia hier a moderných technológií vo vzdelávaní. Hry vnímajú ako súčasť modernej kultúry a preto sa snažia vyberať také, ktoré majú edukatívny potenciál či estetickú hodnotu. Samozrejmosťou sú odborné články s radami pre nehráčov a rozhovory s osobnosťami z branže. Sú tiež autormi hry 112 rozvíjajúce čítanie s porozumením, kritické myslenie a prácu v tíme. V súčasnosti sa ich činnosť presúva do publikovania článkov na gamifactory.eu