Späť

June 14, 2024

Heritage Quest AR: Vráťte sa do časov, keď Rímska ríša siahala až po Dunaj

Juraj Kovalčík, editorka: Magdaléna Švecová

Heritage Quest AR: Vráťte sa do časov, keď Rímska ríša siahala až po Dunaj

Heritage Quest AR je mobilná hra, ktorá ponúka spojenie historického príbehu a rozšírenej reality. Hráči majú možnosť objavovať historické miesta a artefakty súvisiace s rozširovaním vplyvu Rímskej ríše až na územie dnešného Slovenska.

Vzdelávacia grafická adventúra vás prenesie do života 12-ročného Félixa, ktorý žije so svojou rodinou v 2. storočí n. l. vo Ville rustica v blízkosti vojenského tábora Gerulata (dnešná Bratislava-Rusovce).

Rozšírená realita v hre zobrazuje modely archeologických nálezov, s ktorými mohol byť malý Riman v každodennom kontakte. Hra vznikla v spolupráci so slovenskými historikmi a pamiatkarmi a je určená ako pomôcka pri vyučovaní dejepisu na základných a stredných školách.

Prínos pre dieťa

Hráči a hráčky sa na pomerne malom priestore môžu zoznámiť s viacerými lokáciami z rímskej doby na území Slovenska a s každodenným životom rímskej rodiny. Stretnú sa však aj s prejavmi kultúrnej a sociálnej rozmanitosti tých čias, keďže medzi vedľajšími postavami sa nachádza napríklad otrokyňa alebo kvádska liečiteľka (kvádi boli západogermánsky kmeň, pozn. red.).

Z hľadiska jazykovej úrovne je hra vhodná pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

Tematicky, graficky ani textovo hra neobsahuje násilie, sex ani drogy, čo ju robí vhodnou pre detské publikum.

Použitými mechanikami je určená pre začiatočníkov, vhod príde aj základná znalosť AR, ktorú si však hráči môžu osvojovať aj priamo pri prechádzaní hry. Rozvoj príbehu cez textové a dialogické okná predpokladá aspoň základnú čitateľskú trpezlivosť.

Čo hra rozvíja

Zvedavosť   Hra podnecuje hráčov k objavovaniu a skúmaniu historických miest a kultúrneho dedičstva.
     
Historické znalosti   Hráči sa učia o starovekej histórii a kultúre na Slovensku.
     
Geografická orientácia   Hráči sa pohybujú na zjednodušenej mape časti západného Slovenska s Dunajom a Malými Karpatami ako prvkami ohraničujúcimi herný priestor.
     
Čítanie s porozumením  

Naratív sa rozvíja cez textové alebo dialogické okná.

 

Plusy 

 

Mínusy

+ Vzdelávanie o starovekej histórii a kultúre na Slovensku cez vizuálno-textový herný naratív.   - Niekedy zdĺhavé dialógy.
+ Interaktívne zobrazenie modelov archeologických nálezov prostredníctvom rozšírenej reality.   - Obmedzené možnosti rozhodovania a interakcie s postavami a prostredím.
+ Príjemná grafika.   - AR modely v nízkom rozlíšení.

 

Námety na diskusiu

Historické udalosti   Prečo je dôležité uchovávať historické miesta a predmety?
     
Kultúrne dedičstvo  

Ako by sme mali chrániť kultúrne dedičstvo pre budúce generácie?

     
Aktualizácia historických sociálnych a kultúrnych vzťahov pre dnešok  

Čím sa odlišovala sociálna skladba obyvateľstva Rímskej ríše od našej spoločnosti? Existujú ešte dnes otroci?

Ako sa Rimania vzťahovali ku kmeňom a “národom”, ktoré žili na okrajoch alebo mimo rímskeho sveta (tzv. barbarom)?

Napovedá nám to niečo o našom vzťahu k cudzincom a migrantom?

 

 

 

Vek: 10 a viac

Platformy: iOS, Android