Späť

June 14, 2024

Stanete sa influencerom, keď budete zdieľať iba pravdivé, nie alternatívne fakty? Dozviete sa v hre Follow me

Juraj Kovalčík, editorka: Magdaléna Švecová

Stanete sa influencerom, keď budete zdieľať iba pravdivé, nie alternatívne fakty? Dozviete sa v hre Follow me

Hráči a hráčky sa stávajú používateľmi/kami fiktívnej sociálnej siete, na ktorej môžu zdieľaním rôznych obsahov zbierať sledovateľov alebo followerov, ako ich hra označuje.

Dôležitou podmienkou ich získavania je dôveryhodnosť, ktorá hráčom pribúda, ak zdieľajú fakty. Zdieľaním hoaxov sa ich dôveryhodnosť, naopak, znižuje. Či je zdieľaná informácia fakt alebo hoax, teda falošná správa, hráči zistia pomocou mechaniky, ktorá simuluje overovanie faktov (fact-checking). Víťazí ten, kto má na konci hry najviac followerov.

Hra je určená pre 2-4 hráčov. Môže sa používať vo vzdelávaní a pri práci s mládežou. Pre tento účel jej tvorcovia sprístupnili metodickú príručku

Prínos pre dieťa

S dôveryhodnosťou sa v hre narába ako s menou a počíta sa v žetónoch. Pri štarte hry všetci hráči dostávajú štyri žetóny dôveryhodnosti.

V každom kole sa losuje niekoľko noviniek, z ktorých si hráči môžu vybrať jednu, ktorú chcú zdieľať. Za zdieľanie hodnoverných noviniek však nezískavajú automaticky dôveryhodnosť, hoci to tak môže z popisu pôsobiť. Získavajú ju iba akčnými kartami, hlavne z kategórie „originálny obsah“. Akčné karty sa ťahajú náhodne, čiže ak má niekto viac šťastia na karty originálneho obsahu, tak získava viac dôveryhodnosti ako iní hráči a tým aj viac followerov.

Podľa metodiky mechanika dôveryhodnosti má „donútiť hráča zamyslieť sa, aký obsah vytvára a zdieľa v hre a v skutočnom svete”. Keďže v realite na rozdiel od hry neplatí rovnica, že zdieľanie dezinformácií vedie (automaticky) k strate dôveryhodnosti, otázka, čo vlastne znamená dôveryhodnosť, sa stáva témou na diskusiu. Dôveryhodnosť alebo followeri sa dajú získať alebo stratiť aj ďalšími náhodnými akčnými kartami.

Je tiež zaujímavé, že ak cez mechaniku fact-checking zistíme, že protihráč skutočne zdieľa fakt, nie hoax, nezvyšuje sa mu dôveryhodnosť. Kritické myslenie hra trénuje hlavne pomocou rozhodovania o pravdivosti noviniek, ktoré majú štruktúru jednoduchej správy so zdrojom (autor, stránka), titulkom a krátkym, zväčša dvojvetným textom.

Náhodné akčné karty niekedy dôležitosť kritického myslenia znižujú – hráč môže získavať followerov iba preto, lebo ho podporujú rodina a priatelia alebo ich stráca, lebo náhodne prišiel o ich priazeň.

Čo hra rozvíja

Kritické myslenie   Hra učí rozhodovať sa o pravdivosti ponúkaných noviniek na základe ich autorstva, zdrojovej stránky a obsahu.
     
Porozumenie a interpretácia textu   Titulky noviniek sa nemusia jednoznačne zhodovať s obsahom, hráč teda musí premýšľať nad textom ako celkom.

 

Námety na diskusiu

Nadobúdanie a strata dôveryhodnosti  

Súvisí dôveryhodnosť v reálnom svete s pravdivosťou? 
Alebo znamená odhalenie nepravdivosti informácií stratu dôveryhodnosti toho, kto je ich pôvodcom?

     
Získavanie followerov  

V hre sú rôzne oblasti záujmov – zdravie, geopolitika, veda a spoločnosť – zastúpené rovnakým počtom potenciálnych followerov. Zaujímajú sa však ľudia rovnako o vedu a geopolitiku ako o spoločenské či zdravotné novinky?
Sú rôzne oblasti záujmu rovnocenné alebo sú niektoré záujmy významnejšie či dôležitejšie ako iné?

     
Tvorba originálneho obsahu  

 

Keďže hráči „tvoria“ vlastný obsah iba ťahaním a použitím akčných kariet, tieto karty by mohli byť doplnené o diskusiu.
Čo znamená dôkladný prieskum témy a akých zásad by sa mal držať autor pri tvorbe dôveryhodného obsahu v súlade s faktmi?
V metodike autori navrhujú, aby hráči vytvárali vlastné karty noviniek, čo by takúto diskusiu prenieslo do praktickej roviny.

 

 

Plusy 

 

Mínusy

+ Rozvoj kritického myslenia a čítania s porozumením.   - Nadmerný význam náhodných mechaník.
+ Kompaktné balenie    
+ Možnosť rozširovať obsah hry (tvorbou vlastných noviniek).   - Triviálnosť niektorých textov, o ktorých pravdivosti má hráč rozhodovať.

 

Vek: Od 12 rokov.