Späť

June 14, 2024

Ako biele krvinky bojujú proti vírusom a baktériám? Hra Bunky v akcii je zábavnou lekciou o imunite

Juraj Kovalčík, editorka: Magdaléna Švecová

Ako biele krvinky bojujú proti vírusom a baktériám? Hra Bunky v akcii je zábavnou lekciou o imunite

Pod názvom Bunky v akcii sa skrýva mobilná akčná vzdelávacia hra o ľudskej imunite. V desiatich lineárnych leveloch majú hráči a hráčky k dispozícii šesť typov imunitných buniek, pomocou ktorých bojujú proti ôsmim vírusom a baktériám a ochraňujú tak telesné bunky pred ich napadnutím.

Pohyb v rôznych prostrediach, ako napríklad koža, pľúca alebo črevá, ovládate pomocou dotykového joysticku. Polohu svojich buniek, nebezpečných vírusov a kritických miest môžu hráči odčítať z minimapy. Dôležitou mechanikou je prepínanie medzi rôznymi imunitnými bunkami.

Tak ako hráčske bunky, aj baktérie a vírusy majú odlišné vlastnosti – rýchlosť, hitpointy, silu útoku, množstvo a iné. Tieto vlastnosti odvodili tvorcovia od reálnych vlastností imunitných buniek a patogénov.

Hra je môže slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní biológie na základných a stredných školách. Štúdio Gamifactory k nej pripravilo aj metodickú brožúru.

Prínos pre dieťa

Ničenie patogénov prebieha abstraktnou formou, takže je graficky podobne nenásilné ako pojedanie guličiek Pac-manom. Intuitívnym ovládaním sa hra hodí aj pre začiatočníkov.

Kým priebeh a herné mechaniky môžu zvládnuť aj menšie deti, obsah sprievodných textov s využitím odborných biologických a medicínskych výrazov je prispôsobený druhému stupňu základných škôl a stredným školám.

Hra poskytuje užitočné informácie o fungovaní ľudského tela, predovšetkým nášho imunitného systému, rozšírených baktériách a vírusoch a rôznych spôsoboch, akými nás napádajú a škodia. Tieto informácie sú počas hrania maximálne zostručnené, takže hráčov nezahlcujú na úkor zábavnosti.

Rozširujúci vzdelávací obsah je navyše umiestnený v hernej encyklopédii. Akčné mechaniky kladú postupne sa zvyšujúce nároky na koordináciu ruka-oko a vhodnú stratégiu prepínania a pohybu imunitných buniek v danom prostredí.

Čo hra rozvíja

Vedomosti o imunitnom systéme  

Pomocou priloženej vnútrohernej encyklopédie, ale aj v priebehu hry, si hráči môžu osvojiť, ako fungujú bunky špecifickej aj nešpecifickej imunity v boji proti rozšíreným patogénom v rôznych orgánoch ľudského tela. Tieto informácie môžu mať pre deti praktický význam pri prevencii infekcií a pri liečení chorôb a zranení, ktorým ani najlepšia prevencia nedokáže úplne zabrániť. Môže tiež deti motivovať k aktívnemu zlepšovaniu svojej imunity.

     
Koordinácia ruka-oko  

Hráčstvo svoje biele krvinky ovláda pomocou dotykového joysticku, pričom zároveň sleduje svoju polohu vo vzťahu k iným položkám na zobrazenej minimape a prepína medzi rôznymi typmi krviniek, ktoré sú tiež súčasťou užívateľského rozhrania.

     
Strategické myslenie a rýchle rozhodovanie  

V jednotlivých leveloch fungujú rôzne časové limity, podmienkou je tiež maximálne prípustné množstvo patogénov. Levely sa odomykajú postupne a ich náročnosť sa zvyšuje. Treba preto voliť optimálnu stratégiu (koľko a aké lymfocyty hráč použije), pričom na rozhodovanie má hráč len veľmi obmedzený čas (je tu však aj funkcia pauzy).

Námety na diskusiu

Fungovanie imunitného systému  

Čo všetko chráni imunitný systém?
Aký je rozdiel medzi špecifickou a nešpecifickou imunitou?
Ako môžeme vylepšovať svoj imunitný systém?

     
Dobré a zlé baktérie  

V hre sú zobrazené iba patogénne baktérie, teda také, ktoré nám škodia. Poznáte aj baktérie, ktoré sú pre nás užitočné?

 

Plusy 

 

Mínusy

+ Spojenie akčných mechaník (zábavy) a edukatívneho obsahu.   - Bez učiteľského/rodičovského sprievodu môže byť vzdelávací obsah prehliadaný.
+ Vzdelávací obsah v hre má aj praktické (mimoškolské) využitie.    

+ Rôzne achievementy v rámci levelov zvyšujú motiváciu hrať opakovane, čo môže mať pozitívny efekt na zapamätanie si ponúkaných informácií.

   

 

Vek: od 10 rokov.