Čo získate v ročnom predplatnom?

Hry podľa ŠVP

Hry podľa ŠVP

Prístup k 20 digitálnym edukačným hrám vytvorených v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spolu s doplnkovými aktivitami.

Školenia pre učiteľov

Školenia pre učiteľov

Pri získaní prístupu zaškolíme vašich učiteľov nielen v používaní našej platformy, ale aj v zavádzaní hier a herných prvkov do vyučovania pomocou online minikurzu Vzdelávanie hrou.

Follow me

5 kusov hry follow me

Pošleme vám obľúbené hry follow me, vďaka ktorým pripravíte vašich študentov na nástrahy sociálnych sietí.

Metodiky

Metodiky

K našim hrám získate metodické materiály a tipy, ako s nimi pracovať na vyučovaní, vrátane doplnkových aktivít, ktorými podporíte ich edukačný dopad.

Hackatony

Hackatony

Vaši študenti získajú možnosť zúčastniť sa online hackatonu, na ktorom si zlepšia svoje digitálne zručnosti a zabojujú o zaujímavé ceny.

Zvýšenie motivácie

Zvýšenie motivácie

Naše hry vám pomôžu zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa a zároveň u nich efektívne podporíte digitálne zručnosti a kritické myslenie.

Webináre

Webináre

Dostanete prístup k pravidelným webinárom na rôzne témy týkajúce sa vzdelávania digitálnymi hrami a praktickými tipmi od odborníkov z praxe.

Technická podpora

Technická podpora

V rámci predplatného získate prístup k technickej podpore každý pracovný deň od 8:00 do 16:00.

Gamifactory odporúčajú učitelia

Napíšte nám a do 24 hodín vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru.

Chcem cenovú ponuku
s kolkými učiteľmi robíme

0

s kolkými školami robíme

0

koľko študentov hrá naše hry

0

odohrané minúty

0

Najčastejšie otázky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytuje príspevok všetkým základným a stredným školám, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Pridelenie finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie vzdelávania sa netýka špeciálnych škôl.

Príspevok automaticky príde na účet zriaďovateľa školy, ktorý ho následne bude posielať ďalej jednotlivým školám. Výška príspevku bola pre každú školu stanovená podľa počtu žiakov školy denného štúdia. Výšku jednotlivých príspevkov si môžete pozrieť na stránke MŠVVaŠ SR.

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie; predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na nákup digitálnej techniky a na licencie na kancelárske balíky.

Do 31.12.2023.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné použiť ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom do 31. marca 2024. Prenos finančných prostriedkov do ďalšieho roka sa netýka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom nezáväzného prihlasovacieho formulára alebo sa obráťte priamo na kolegov:

Veronika Golianová, vero.golianova@impactgames.eu, +421 915 817 152

Jakub Žaludko, jakub.zaludko@impactgames.eu, +421 907 231 768