Po stopách Keltov

Objavte skryté keltské náleziská v Bratislave

Mobilná aplikácia „Po stopách Keltov“ slúži ako navigácia na miesta keltských nálezísk v exteriéri mesta Bratislava. Približuje unikátne a najstaršie dôkazy keltskej kultúry a prvého osídlenia mestského charakteru na našom území. V aplikácií je celkovo 5 zastavení - Bratislavský hrad, Kapitulská ulica, Hlavné námestie, Panská ulica, Námestie Slobody.

Ponorte sa do ulíc Bratislavy spred 2000 rokov a objavte archeologické lokality spojené so životom Keltov na opevnenej akropole a v podhradiach, kde sa razili zlaté a strieborné mince a vyrábala kvalitná keramika na rýchlotočiacom kruhu. Dozviete sa aj o kovolejárskych ateliéroch, kde vznikali nielen náradia aj aj krásne spony a iné šperky.

Po stopách Keltov predstavuje pomyselný digitálny chodník, po ktorom majú po prvýkrát možnosť nielen študenti a žiaci, ale aj široká verejnosť a turisti objaviť miesta priamo v teréne na území Bratislavy, spojené s jej najstaršou minulosťou. Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území dnešnej Bratislavy rozkladalo keltské mesto. Toto oppidum obývali Kelti, ktorí si zavolali rímskych remeselníkov, aby im vybudovali sídla podobné tým v Itálii. Výskumy v posledných rokoch ponúkli nový pohľad na interpretáciu nielen dejín Bratislavy, ale aj širšieho priestoru v oblasti stredného Dunaja. S aplikáciou Po stopách Keltov si môžeme pripomenúť mnoho z týchto čias.

Aplikácia taktiež podporuje fyzickú aktivitu, keďže informácia o samotnej lokalite-stanovišti sa zobrazí iba bezprostredne na mieste. Týmto spôsobom tvorcovia aplikácie motivujú hráčov opustiť pohodlie domova, alebo kancelárie, školy a pustiť sa do spoznávania chôdzou. 

Odborné texty vypracovala Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, ktorá pripravila aj obrazové podklady v spolupráci Mestského ústavu ochrany pamiatok, Múzea mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy, SNM-Historického múzea a ďalších. Použité boli aj 3D modely a vizualizácie vytvorené firmami  STUDIO 727 a IQ Services a Petrom Horanským. Grafický layout a dizajn aplikácie, webstránok a loga vyhotovila Valentína Nidelová a Ivan Greguš.

 

Po stopách Keltov

Ďalšie hry