Heritage Quest AR

Spoznajte bežný život rímskej rodiny vo vzdelávacej príbehovej hre.

Príbehová vzdelávacia hra Heritage Quest AR vás zoberie na dobrodružnú cestu dejinami Rímskej ríše očami 12-ročného Félixa a jeho rodiny v historicky bohatom regióne Dunajský Limes. Príbeh sa odohráva v realisticky zobrazenej Ville rustica neďaleko starobylého vojenského tábora Gerulata na území dnešného Slovenska.

Vďaka hre preskúmate každodenný život rímskych občanov a ostatných obyvateľov žijúcich na území impéria a blízko jeho hraníc. Na vlastnej koži zažijete radosti, starosti a dobrodružstvá dávnych čias.

Vďaka rozšírenej realite (AR) ožije svet 2. storočia priamo pred vašimi očami. Objavíte autentické 3D modely archeologických nálezov a pozostatkov, ktoré ponúkajú fascinujúci a vzdelávací zážitok. Heritage Quest AR hladko integruje fikciu s realitou, čo vám umožní interagovať s históriou spôsobom, ktorý je pútavý a poučný.

Pri tvorbe hry sme spolupracovali s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, Slovenskou komisiou UNESCO, Archeologickým múzeum SNM, Margarétou Musilovou z Mestského ústavu pre ochranu pamiatok v Bratislave a Múzeom mesta Bratislava.

Hra vznikla s finančnou podporou Európskej únie, v rámci projektu Exploring the Past in Peace, ktorý je financovaný programom Erasmus+.

 

Hra Heritage AR pokrýva obsahové a výkonové štandardy predmetu dejepis na základných (ISCED 2A) a stredných školách (ISCED 3A).

Ďalšie hry