Vzdelávanie hrou verzus gamifikácia

Vzdelávanie založené na hre sa často mýli s ďalšou populárnou metódou, ktorá sa uplatňuje pri vyučovaní – gamifikáciou. Hoci sú tieto postupy podobné, existuje medzi nimi značný rozdiel. Pri vzdelávaní založenom na hre je „proces učenia sa výsledkom hrania hry“[1] . Pri gamifikácii, naopak, aplikujeme herné elementy na tradičné (neherné) aktivity, aby sme zvýšili angažovanosť a motiváciu. Odznaky, body, výsledkové tabuľky, atď., ktorými aktivitu odmeňujeme alebo dokumentujeme, môžu fungovať ako vonkajšia motivácia. Gamifikácia sa vyznačuje znakmi, ktoré typicky spadajú do vzdelávania založeného na hre, no naopak to už neplatí.


  1. Europass Teacher Academy, Game-Based Learning: What Is It? GBL vs Gamification: Types and Benefits. https://www.teacheracademy.eu/blog/game-based-learning/