Been There Together

Kartová hra, ktorou hravo preskúmaš svoje okolie.

Je vytvorená ako alternatíva k mobilným hrám, ktoré vťahujú hráčky a hráčov do obrazoviek telefónov. Namiesto toho nás hra BEEN THERE TOGETHER prostredníctvom otázok a výziev podporuje v tom, aby sme našli odvahu spoznávať verejný priestor a cítili sa v ňom lepšie.

BEEN THERE TOGETHER existuje vo formáte fyzických kariet a mobilnej aplikácie. Hra je vytvorená pre jedného hráča alebo hráčku tak, aby bolo možné zahrať si ju kedykoľvek a kdekoľvek, napríklad na zastávke autobusu, v parku, v meste alebo na festivale.

Verzia hry #SMETUSPOLU je venovaná učiteľom/kám a žiakom/čkám základných a stredných škôl. Jej cieľom je trénovať sociálne zručnosti u mladých ľudí.

Hra je rozdelená na dva tematické okruhy. V tematickom okruhu Človek a príroda má za cieľ podnietiť záujem o okolie, životné prostredie a primäť k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné správanie. V tematickom okruhu Človek a spoločnosť je vhodná na rozprúdenie diskusie na etike, NOSke a občianskej výchove. Snaží sa v žiakoch/čkách podporiť angažovanosť, solidaritu, starostlivosť o slabších a znevýhodnených a otvára rôzne témy, ktoré naša spoločnosť v súčasnosti rieši.

Been There Together

Ďalšie hry