Agent Montan

Budúcnosť Európskej únie je len na tebe

Hra Agent Montan vám cez fiktívny detektívny príbeh priblíži kontext a udalosti vzniku Európskej únie.

V roli Agenta Montana dostávate za úlohu predísť sabotáži podpisu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v Paríži v roku 1951.

Veľa šťastia! Osud Európskej únie ako ju poznáme dnes, je vo vašich rukách!

Hra Agent Montan bola pripravená na pokrytie obsahových a výkonnostných štandardov predmetu Dejepis na stredných školách a gymnázicáh.

S využitím metodickej príručky ku hre s ňou viete pokryť väčšiu časť stredoškolského učiva zameraného na európske dejiny 20. storočia.

Agent Montan

Ďalšie hry